INFO TOČKA NA GOLICI

Jesenice, 18. maj 2018

19. maj 2018 - odprtje Info točke v Koči na Golici

 

Ureditev info točke v Koči na Golici je del projekta Alpe Adria regija doživetij, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavni namen projekta je razvoj turistične ponudbe na čezmejnem območju Karavank.

 

Ureditev info točke v Koči na Golici ist Teil des Projektes Alpe Adria Erlebnis-Region, das im Rahmen des Kooperationsprogrammes Interreg V-A Slowenien-Österreich vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert wird.

Hauptziel des Projektes ist die Entwicklung eines touristischen Angebots in der Karawanken-Grenzregion.