Foto natečaj Trenutki Golice

Jesenice, 18. maj 2018

Foto natečaj natečaj za najboljšo fotografijo Golice in njene okolice

Tema fotografije:
Golica in okolica Golice od Hruškega vrha do Vajneža

Trajanje:
letna planinska sezona od 7. maja do 31. oktobra 2018

Odaja fotografij:
do 30. novembra 2018 po e-pošti ali pošti v pisarno društva

Informacije:
Maja Perko, PD Jesenice, T. 040 221 604


RAZPIS

Pogoji udeležbe: Pravico do sodelovanja ima vsak iz Slovenije in tujine.

Kategorija: digitalna fotografija – črno bele ali barvne fotografije v formatu JPG. Velikost del je omejena na 1620 do 2000 px (pixels) daljša stranica. Nagrajene fotografije bodo izdelane za razstavo v Koči na Golici in ostanejo v arhivu organizatorja. Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisu bodo izločene. Avtor lahko sodeluje z največ 10 fotografijami.

Žirija: Vsa prispela dela, ki bodo zadoščala razpisu, bodo ocenjena s strani Fotografskega društva Jesenice. Rezultati bodo objavljeni na internetni strani PD Jesenice, odprtje razstave najboljših fotografij bo maja 2019, podelitev diplom in nagrad pa 25. junija 2019 v Koči na Golici.

Označevanje in pošiljanje fotografij: Datoteke s fotografijami označimo: xxxx - zadnje 4 mesta telefonske številke avtorja, naslov fotografije (brez č, š, ž in posebnih znakov) (primer: 1604_svetloba ponoci).

Datoteke in podatke o avtorju (ime in priimek, naslov, telefonska številka in e-pošta) pošljite na CD / DVD nosilcih ali po e-pošti v pisarno PD Jesenice. Društvo bo z deli ravnalo skrbno, ne more pa prevzeti odgovornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med transportom. Za fotografije, prejete po e-pošti, bomo poslali elektronsko sporočilo s potrdilom. Če ga ne boste dobili, nas pokličite po telefonu ali pišite po e-pošti.

Avtorske pravice ostanejo pošiljateljem fotografij. Z udeležbo na natečaju avtor zagotavlja, da so fotografije in deli fotografij njegovo delo in da sprejema pogoje razpisa. CD / DVD nosilci bodo po končani razstavi uničeni. Na podlagi dogovora z avtorjem, bo PD Jesenice lahko fotografije odkupilo.