Planinsko društvo Jesenice

Ledarska ulica 4, Jesenice SI-4270
Številka bančnega računa: SI 56 6100 0000 9477 926 - Delavska hranilnica
Davčna številka: 29347947

V Planinskem društvu Jesenice delujejo:
Gospodarski odsek, Zgodovinski krožek
Alpinistični odsek, Mladinski odsek, Športno-plezalni odsek, Vodniški odsek, Odsek markacistov in naravovarstvenikov.

Upravni odbor


Predsednik Egon Kepic
Podpredsednik za pridobitno dejavnost Ivo Ščavničar
Podpredsednik za nepridobitno dejavnost Janko Rabič
Blagajničarka Monika Štojs
Tajnik Marko Štojs
Načelnik gospodarskega odseka Hasan Felić
Načelnik Alpinističnega odseka Rafael Kolbl
Načelnica Mladinskega odseka Maša Adlešič
Načelnica Športno-plezalnega odseka Tjaša Kosič
Načelnica Vodniškega odseka Tina Ćorić
Predstavnik odseka markacistov in naravovarstvenikov Branko Jensterle


Častno razsodišče Igor Varl
Društvo GRS Jesenice Igor Potočnik

Nadzorni odbor


Predsednik Gaber Sekardi
Član Mark Benedičič
Član Leopold Bizalj