Obnova v Tičarjevem domu

uspešno zaključena obnovitvena dela

Besedilo in foto: Janko Rabič

Tičarjev dom na Vršiču je znana in priljubljena planinska postojanka, ki je že desetletja v upravljanju članov našega društva. Najprej je na tem mestu stala stara koča, leta 1966 smo zgradili nov objekt. Po več kot petdesetih letih obratovanja se kaže vse več potreb bo temeljitejši obnovi.

 

Letos smo izvedli obsežnejša dela v spodnjih prostorih. Povsem smo obnovili sanitarije s kopalnicama za obiskovalce in osebje. Poleg tega smo obnovili in prilagodili odtoke odpadnih voda za malo čistilno napravo, ki bo naslednja večja investicija pri zavarovanju gorske narave na Vršiču. V obnovo smo vložili več kot trideset tisoč evrov lastnih sredstev. Sedaj bo potrebno naprej urediti meteorne vode ob objektu, zatem pa imamo v načrtu začetek obnove sob in opreme za prenočišča planincev in drugih obiskovalcev Vršiča.