Prijatelj Golice in pridružitev akciji "ŠE KAM DRUGAM"

Od 18.11.2023 do 30.4.2023 bo v Koči na Golici potekala akcija PD Jesenice "Prijatelj Golice".


Vpisna knjiga bo v koči, velja po en vpis vsak dan, ko je koča odprta.

Zaključek akcije bo 5.5.2024.

Udeleženci akcije, ki bodo zbrali več kot 50% možnih podpisov, dobijo bon za brezplačen topel obrok in pijačo, prvi trije pa še posebno nagrado.

Pridružili smo se tudi akciji "Še kam drugam". V Koči na Golici pri oskrbniku dobite kartonček, na katerem zbirate žige ostalih koč, ki v akciji sodelujejo. Vsak vpis v drugi koči vam v času, ko je traja akcija "Prijatelj Golice", ravno tako prinese vpis v vpisno knjigo na Golici - torej vzpon šteje 2x. Ko boste zbrali vse žige, kartonček oddajte v Koči na Golici (v času trajanja "Prijatelj Golice" - se pravi do konca aprila in nato spet od oktobra naprej). Čaka vas prijetno presenečenje!