PROŠNJA ZA DONACIJO

Planinsko društvo Jesenice malo manj kot 100 let povezuje enako misleče – planince, alpiniste, gorske reševalce, markaciste, … Poleg osnovnega poslanstva pa upravlja 5 planinskih koč – štiri v Julijskih Alpah in eno v Karavankah. Vse koče, razen ene, obratujejo le sezonsko – v času letne planinske sezone. Glavno poslanstvo planinskih koč je planincem in turistom nuditi varno zavetje, prenočišče ter dobro postrežbo in domačno počutje.

Koče so zavidljive starosti, vendar kljub rednemu vzdrževanju kličejo po temeljiti obnovi. S skrbnim in dobrim gospodarjenjem smo v preteklih letih pridobili več sto tisoč evrov lastnih sredstev. Opravili smo obsežna obnovitvena dela v Tičarjevem domu in Erjavčevi koči na Vršiču, največje investicije – popolne prenove – pa smo se lani lotili v Koči pri izviru Soče – na žalost v obdobju nezavidljive situacije v gradbeništvu in gospodarstvu nasploh.

Koča pri izviru Soče stoji približno 10 minut hoje po markirani in urejeni poti do izvira najlepše slovenske reke Soče. Prvotno je bil to italijanski vojni objekt, ki smo ga člani PD Jesenice obnovili in odprli leta 1953. Tokom časa smo objekt vzdrževali, zadnjo obnovo in povečanje pa izvedli leta 1973, saj sanitarni pogoji zaradi vse večjega obiska niso več ustrezali.

Planinstvo se je v vseh teh letih močno povečalo, kočo pa zaradi lahke dostopnosti (stoji tik ob asfaltirani cesti) vsako leto obišče vse več turistov, ne samo planincev, saj sta reka Soča in njen izvir poznana ne le v slovenskem in evropskem temveč tudi svetovnem merilu.

Koča je predvsem zaradi dotrajanosti in nefunkcionalne prostorske razporeditve tudi za enodnevne obiskovalce postala neprimerna. Največji problem pa so postale sanitarije in potreba po tušu, ki ga sploh ni bilo, tendenca gostov z željo po prenočevanju pa je iz leta v leto večja.

Investicija je velika, vendar bomo z njo pridobili varčen, sodoben objekt z visokim potencialom. Prihranili bomo pri obratovalnih stroških, zlasti stroških za energijo. Zaradi vgradnje izolacije, nove čistilne naprave in toplotne črpalke bomo prispevali k bolj čistem okolju in istočasno omogočili obratovanje koče skozi celo leto, ne le sezonsko, kot je bilo doslej. 

Po uspešni prvi fazi glavnih del v skupni vrednosti 540 tisoč evrov smo se znašli pred veliko težavo. Zaradi povečanja stroškov gradnje nam primanjkuje sredstev za notranjo opremo. Naš cilj pa je odpreti kočo v začetku nove planinske sezone 2023.

Na decembrski seji upravnega odbora smo sprejeli sklep, da se za pomoč obrnemo na širšo planinsko in drugo javnost. Vsake donacije bomo izredno veseli, že v naprej se zanjo iskreno zahvaljujemo. Za vsa vprašanja smo na voljo.

Sredstva lahko nakažete na:
Planinsko društvo Jesenice
Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice

IBAN: SI56 6100 0000 9477 926
sklic 00 122023
namen: donacija Soča