RAZMERE OD 1. DO 11. APRILA

Ponovno zaostrovanje

PISARNA PD JESENICE

Obveščamo vas, da bo pisarna v času od 1. do 11. aprila 2021 ZAPRTA, uradne ure bodo ponovno v ponedeljek, 12. aprila 2021 (upajmo!)

OBRATOVANJE ERJAVČEVE KOČE
(povzetek iz obvestila PZS)

Vnovična zaostritev ukrepov proti zajezitvi epidemije covida-19 za čas od 1. do 11. aprila skoraj ne posega v obstoječe obratovanje planinskih koč. Še vedno je dovoljena priprava hrane in izdaja hrane in pijače za osebni prevzem, s to razliko, da prevzem alkohola in alkoholnih pijač ni več prepovedan. Ob tem pa je potrebno upoštevati vse ostale ukrepe (urejen zunanji prostor za izdajo, prepoved uporabe klopi in miz, prepoved uporabe sanitarij v koči, uporaba mask). Odlok tudi ne spreminja možnosti nočitev za poslovne subjekte.