AKCIJA GORSKIH REŠEVALCEV NA GOLICI

Besedilo in fotografija: Janko Rabič

S ciljem večjega ozaveščanja o varni hoji v gorah, so v soboto, 15. Avgusta 2020 člani Društva gorske reševalne službe Jesenice v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice Karavankah izvedli preventivno akcijo. Najprej so na več lokacijah planince poučili o uporabi ustrezne opreme, pravilnem načrtovanju ture in pravilnem ravnanju v primeru nesreče. Poseben poudarek so dali pravilnemu sporočanju koordinat preko pametnega telefona na številko 112. Na ta način se ponesrečenca lahko zelo natančno locira, kar je v veliko pomoč reševalcem za čim hitrejše posredovanje.

V Koči na Golici, kjer imamo AED točko (mesto, kjer je nameščen avtomatski defibrilator) so reševalci predstavili in demonstrirali postopek oživljanja s pomočjo defibrilatora, ki je pomemben "pripomoček", če pride do zastoja srca. 

Veliko nas že zna rokovati z defibrilatorjem, pomembno pa je, da že pridobljeno znanje vseskozi obnavljamo.