ORGANIZATOR Slovensko planinsko društvo iz Celovca

ŠKOFIČE 2019

Druga nedelja v juniju je rezervirana za vsakoletno srečanje planincev iz Furlanije, Julijske krajine, Koroške in Slovenije. 

Pobudniki za tovrstno srečanje so bili jeseniški planinci na čelu z večletnim predsednikom Janezom Košnikom. Prvo srečanje je bilo leta 1972 na Golici, od takrat se izmenično vrstijo na območjih petih planinskih društev. Za tokratno prireditev so bili zadolženi naši sosedje, Slovensko planinsko društvo iz Celovca.

Zbrali smo se na prireditvenem športnem prostoru v Škofičah onstran Karavank. Prireditelji so se potrudili in so nam s krajšim in malo daljšim pohodom pokazali lepo pokrajino v kateri še živi Slovenska beseda. Sledilo je srečanje udeležencev v Škofičah s kulturnim in glasbenim programom, pozdravnimi besedami in izmenjavo daril.

Z ubranimi zvoki so za dobro razpoloženje poskrbeli člani Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora, k sodelovanju jih namreč vsako leto povabi društvo, ki je zadolženo za organizacijo srečanja.

Tudi tokratno 48. srečanje je dalo vedeti, da z malo truda in iskrenosti dosežemo nekaj, kar nam veliko pomeni.